WIRED-U

2021

29 JUNI - 2 JULI

WIN €2.000 AND CATALYSE THE DIGITAL INDUSTRY OF TWENTE

Wil jij €2.000 euro prijzengeld winnen door samen met een team jullie professionele digitale skills in te zetten? Werk dan met een team aan deze data challenge! Je gaat gezamenlijk het netwerk van de Twentse digitale industrie in kaart brengen met een innovatief, visueel prototype.


  Voor vragen en contact:


  POWERED BY

  KLIK OM DIRECT NAAR HET AANMELDFORMULIER TE GAAN


  WAAR EN WANNEER?

  De challenge vindt plaats op dinsdag 29 juni t/m vrijdag 2 juli 2021. Op 29 juni beginnen we de challenge met een kick-off op het Ariënsplein (lekker dicht bij Saxion/ROC/UT!), maar ook online. Hier kunnen groepen werken aan de opdracht en zijn professionals aanwezig om te helpen. De opdracht is tot en met 1 juli 23:59 uur in te leveren, wat inhoudt dat je ook na 29 juni (of als je niet in de gelegenheid bent live deel te nemen) gezamenlijk aan de opdracht kan werken. Bijvoorbeeld met collega's op kantoor.

  Op 2 juli vinden de presentaties plaats, waarin jullie je idee gaan pitchen aan een vakjury! Uiteraard worden de regels m.b.t. corona nageleefd die op dat moment van kracht zijn.

  Nadere specifieke informatie over tijd en locatie volgt.


  VOOR WIE?

  We zijn op zoek naar professionals, docenten, studenten die hun digitale skills willen inzetten! Het team bestaat uit minimaal 2 en maximaal 5 personen. Om de opdracht uit te voeren is het handig dat het team bestaat uit personen met een achtergrond in IT/programmering (software), UI/UX design, business intelligence en/of sales en marketing. Dat is geen verplichting, ben jij dit met je beste collega of medestudent allemaal samen, dan mag dat ook.

  Aanmelden kan als team, maar ook als individu. Elk individu wordt op basis van zijn/haar kennis geplaatst in een groep, samen met andere individuen.

  Samen met een multidisciplinair team werk je aan een visueel prototype waarin je het digitale netwerk (bedrijven die digitale producten of diensten leveren) uit Twente op een dynamische wijze in kaart brengt.


  DOEL VAN DE OPDRACHT

  We willen graag dat Twente de leidende regio wordt van Nederland wat betreft digitale innovatie. Door als team samen te werken aan deze opdracht draag je bij aan het in kaart brengen van Twente haar digitale power!

  Waarom? De digitale industrie in Twente is groot en we bedienen nationaal en internationaal de mooiste namen. Maar ons netwerk is veel te ondoorzichtig. Voor werkzoekers, studenten en zelfs onderling (denk samenwerken). We willen een een eerste stap zetten om een 'gids' 2.0 of 3.0 te maken waarin onder andere maar niet beperkt tot werk, relaties, partners, diensten, afnemers duidelijk worden om sámen sterker te worden en het werk in Twente te houden!

  Hoe kunnen we dat doen? Hoe moet zoiets eruit zien? Welke technieken zijn handig om te gebruiken. Dat is aan jou en je team!


  WAT KRIJG JE VAN ONS?

  Deelname is gratis.Wij organiseren alles en zorgen voor koffie/thee/red bull/snacks.Wij stellen ruimte beschikbaar, maar je mag ook digitaal deelnemen vanaf je eigen plek.Wij stellen zoveel mogelijk datasets beschikbaar of toegang tot bronnen, maar moedigen je natuurlijk ook aan zelf andere publieke bronnen te gebruiken!


  MELD JE SNEL AAN - 50 PLEKKEN BESCHIKBAAR - VOL = VOL

  WIRED-U

  2021

  29 JUNE - 2 JULY

  WIN €2.000 AND CATALYSE THE DIGITAL INDUSTRY OF TWENTE

  Do you want to win €2.000 with your team and showcase your professional digital skills? Work with a team on this data challenge! You will jointly map the network of the Twente digital industry with an innovative, visual prototype.


   For questions and contact:


   POWERED BY

   CLICK HERE TO GO STRAIGHT TO THE REGISTRATION FORM


   WHERE AND WHEN?

   The challenge will take place on Tuesday 29 June till Friday 2 July 2021. On June 29 we will start the challenge with a kick-off at Ariënsplein (close to Saxion/ROC/UT!), but also online. Groups can work here on the assignment and professionals are present to help. The assignment can be handed in until 1 July 23:59, which means that you can also work on the assignment after 29 June (or if you are not able to participate live). For example, with colleagues at the office.

   The presentations will take place on 2 July, in which you will pitch your idea to a professional jury! Of course, the rules regarding corona that are in force at that time are respected.

   More specific information about time and location will follow.


   WHO ARE WE LOOKING FOR?

   We are looking for professionals, teachers, students who want to showcase their digital skills! The team consists of a minimum of 2 and a maximum of 5 people. To carry out the assignment, it is useful that the team consists of people with a background in IT/programming (software), UI/UX design, business intelligence and/or sales and marketing. That is not an obligation, if you are all doing this together with your best colleague or fellow student, that is also allowed.

   You can register as a team or as an individual. Each individual is placed in a group based on his/her knowledge, along with other individuals.

   You will work with a multidisciplinary team on a visual prototype in which you dynamically map out the digital network (companies that supply digital products or services) from Twente.


   PURPOSE OF THE ASSIGNMENT

   We would like Twente to become the leading region of the Netherlands in terms of digital innovation. By working together as a team on this assignment, you contribute to mapping Twente's digital power!

   Why? The digital industry in Twente is large and we serve the best names nationally and internationally. But our network is far too opaque. For job seekers, students and even among themselves (think collaboration). We want to take a first step to make a 'guide' 2.0 or 3.0 in which, among other things, but not limited to work, relationships, partners, services, customers, it becomes clear to become stronger together and to keep the work in Twente!

   How can we do that? What should something like that look like? Which techniques are useful to use. That's up to you and your team!


   WHAT DO WE OFFER?

   Participation is free.We organize everything and provide coffee/tea/red bull/snacks.We make space available, but you can also participate digitally from your own place.We make as many data sets available or access to sources as possible, but of course we also encourage you to use other public sources yourself!


   SIGN UP QUICKLY - 50 SLOTS AVAILABLE

   Article 1: Definitions

   1. “Company”: the party that hands in a business case.
   2. “Wired-U Data Challenge”: committee of the organizer and coordinator of the Event.
   3. “Event”: Wired-U Data Challenge on the 29th, 30th of June and 1st of July, 2021.
   4. “Founder”: The Wired-U community, founder of Wired-U Data Challenge.
   5. “Individual Participant”: Participant that signs up for him or herself for the think tank.
   6. “Participant”: Participant that signs up for the think tank, to develop certain ideas (Team Member and Individual Participant).
   7. “Visitor”: a person who signs up for the event on the 23rd of April.
   8. “Partner”: a partner/sponsor/network partner that has entered into an agreement with Wired-U Data Challenge for additional predetermined services to the Event.
   9. “Results”: . ideas/works/data/information (including but not restricted to ideas or concrete plans for products, services or otherwise in the field of enterprising in the broadest sense of the word) created on the Event submitted by the Participant.
   10. “Team Captain”: Participant who is responsible for the registration and payment of his Team Members.
   11. “Team Member”: Participants who can sign up after their team is registered by the Team Captain.

   Article 2: General

   1. Unless emphatically expressed otherwise in writing, these general terms and conditions apply to all agreements, offers and propositions of Wired-U Data Challenge with regard to participation in and organization/coordination of the Event.
   2. The applicability of any purchasing terms and conditions or other general terms and conditions of Participant is explicitly excluded.
   3. Should one or more provisions of these general terms and conditions wholly or partially become invalid or void, the remaining provisions of these general terms and conditions shall remain fully applicable. Wired-U Data Challenge and Participant will enter into negotiations to agree on new provisions to replace the invalid or void provisions, which comply, as much as possible with the purpose and intent of the original provisions.

   Article 3: Liability Participant or Visitor

   1. Participation in the Event, in whatever form, is always at Participant’s and Visitors’ own risk. Wired-U Data Challenge is not liable for personal injury sustained during the Event, except in the cases of a willful act or gross negligence by Wired-U Data Challenge.
   2. Wired-U Data Challenge is also not liable in case of loss, theft or damage of items of value, estate, jewelry, laptops, tablets, art objects, valuable documents or other electronics or items of value. The safekeeping of the aforementioned items of value is carried out exclusively at the risk of a Participant or Visitor.
   3. Participant and Visitor are obliged to compensate for the damages caused to Wired-U Data Challenge by itself or a third party for which Participant or Visitor is responsible during the Event.

   Article 4: Complaints

   Complaints relating to the organization of the Event should be reported as soon as possible by written notice or e-mail message, but ultimately within three (3) days after the Event. Complaints after the period referred to in the previous sentence will not be considered.

   Article 5: Force Majeure

   If Wired-U Data Challenge’s performance under these General Terms and Conditions is delayed or prevented by circumstances beyond its reasonable control, Wired-U Data Challenge will not be in breach of such conditions because of that delay in performance. However, if the delay in performance is more than three (3) months, any Participant or Visitor may terminate its agreement with Wired-U Data Challenge with immediate effect by giving written notice.

   Article 6: Intellectual Property, Data protection and Footage

   1. Participant and Visitor are not authorized to duplicate (parts of) the program booklet, posters, flyers and or (promotional) material produced by, or on behalf, of Wired-U Data Challenge.
   2. Wired-U Data Challenge collects, processes, and uses data of Participants and Visitors, in accordance with data protection laws and its privacy statement. Photos and/or film footage will be taken at the Event and will be used for promotional use which shall include, but is not limited to, publications by Wired-U Data Challenge, the Founder, and Partners on social media, website, newsletters, and in invitations for other Events. By accepting these general terms and conditions and attending the Event, a Participant or Visitor gives permission to Wired-U Data Challenge for publication of photos made and film footage, in which Participant or Visitor is visible.
   3. A Participant or Visitor who appears in the material is not entitled to claim any fees; nor can a Participant or Visitor demand to be mentioned by name if the material is published. If Participant or Visitor no longer consents to publication in the future, such Participant or Visitor may withdraw its consent from Wired-U Data Challenge in writing at any time.

   Article 7: IP Policy

   The Participant hereby agrees to grant the involved Company for which it has been developing certain ideas a royalty-free, non-exclusive license, transferable, with the right to sublicense, to use and exploit the Results as further specified in the IP Policy which Participant has individually agreed upon during the registration process.

   Article 8: Governing Law and Competent Court

   1. These terms shall be construed and interpreted in accordance with the laws of the Netherlands.
   2. The courts of Overijssel, The Netherlands, shall have exclusive jurisdiction over a dispute arising out of or in connection with these terms, as well as over any claims to demand performance under these terms.

   PRIVACY STATEMENT

   1. Types of personal data
   To provide its services, Wired-U Data Challenge only collects and processes standard personal and study-related data and preferences regarding the Event, such as a data subject’s name and address information, and contact details.
   2. Rights of data subjects
   Data subjects have the following rights pertaining to personal data of theirs that is collected/processed by Wired-U Data Challenge:
   • Rectification: If you believe that your data, which Wired-U Data Challenge has collected and/or recorded, is incorrect and/or incomplete, you can submit a request to info@wired-u.nl to have this personal data rectified and/or completed.
   • Access: You have the right to request a complete overview of the personal data that Wired-U Data Challenge has recorded on you.
   • Erasure: In certain cases, you have the right to be forgotten. This means that you may request Wired-U Data Challenge to delete all data that concerns you.
   • Withdraw consent: At some point, you gave Wired-U Data Challenge (explicit) consent to process your personal data, but you now wish to withdraw that consent.
   • Object (Article 21 GDPR): You object to the processing of your personal data on the grounds of Article 21 of the GDPR. Under certain conditions, you have the right to object to the processing of your personal data. This is only possible if Wired-U Data Challenge processes your data based on a general or common interest, not if this is done to meet a legal obligation.
   • Restriction: The processing of your personal data is temporarily ceased. You can e.g. exercise this right if you are not certain about the correctness or completeness of the data Wired-U Data Challenge has on you. When you submit a “request to restriction of processing,” your personal data is not deleted, since it must remain possible to undo the requested restriction.
   • Data portability: You have the right to “transfer” your personal data. When you exercise this right, you will receive a copy of your personal data as it was processed by Wired-U Data Challenge.
   3. The purposes of our data processing
   Wired-U Data Challenge processes your personal data for the following purposes:
   • To send our newsletters and/or flyers;
   • To call or email you if this is necessary for our service provision;
   • To inform you about any changes to our services and products;
   • To deliver goods and services to you.
   • To get insight in the participating students of Wired-U Data Challenge as a group in general.
   Furthermore, we may collect the personal data you enter on Wired-U Data Challenge’s websites in order to keep you up to date on various activities.
   5. Automated decision-making
   Wired-U Data Challenge does not use automated data processing to make decisions about matters that may have (serious) consequences for the persons in question.
   6. Data retention period
   Wired-U Data Challenge does not store your personal data any longer than strictly necessary in order to realize the purposes for which your data is collected.
   7. Sharing personal data with third parties
   Wired-U Data Challenge will share your personal data with various third parties if this is necessary in order to execute the agreement and meet any legal obligations. We enter into processing agreements with businesses that process your data at our request to make sure they employ similar standards of data security and confidentiality.
   8. Cookies, or similar techniques, that we use
   Wired-U Data Challenge uses functional, analytical, and tracking cookies. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit the website. When you first visited our website, we already informed you about these cookies and asked your consent to use them.
   You can opt-out of receiving cookies by changing your internet browser’s settings to keep it from storing cookies. Furthermore, you can delete any data that has already been stored via your browser’s settings.
   Third parties, e.g. advertisers and/or social media companies, also use cookies on this website.
   9. Data protection
   Wired-U Data Challenge takes the protection of your personal data seriously and has implemented appropriate measures to prevent the misuse, loss, unauthorized access, unwanted publication, and unauthorized alteration of your data.
   10. Photography during events
   When you attend a Wired-U Data Challenge event, you may have your picture taken. In light of the GDPR, Wired-U Data Challenge considers the use of these pictures on its social media channels a legitimate interest. If you are in a picture and would like it to be deleted, you can submit your request via email to info@wired-u.nl. We will process your request within four weeks of reception.
   11. Lodging a complaint
   Wired-U Data Challenge also wants to remind you that you have the option to lodge a complaint with the national privacy watchdog: the Dutch Data Protection Authority. You can do so via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

   Last updated: 08-06-2021
   Wired-U Data Challenge may update this privacy statement from time to time. An updated privacy statement enters into force on the date listed above.